Opleiding Van 3D naar 5D

Opleiding Van 3D naar 5D

We zijn multidimensionele spirituele wezens. We hebben ooit een kosmische trillingsverlaging ondergaan om ‘materie en dualiteit’ te kunnen ervaren. We hebben enkele harde lessen en ervaringen gehad en doorgemaakt. In de 5de dimensie nemen deze een einde. Daar gaat de opleiding over. Nu is het tijd om onze terugweg aan te vangen. Dit is een groepsproces EN een individueel proces. Deze opleiding ondersteunt deze processen.

 

Met je hogere zelf , met hogere energieën werken helpt ons dualisme te overstijgen.We zijn onze eigen oorzaak en creëren onze eigen realiteit.Voor velen is dat hard om te horen. Maar we kijken niet achterom, maar voorwaarts: via gidsen horen en helen, channelen, weten enz zijn hulpmiddelen hierin die we samen activeren en herontdekken.

Door onze historische trillingsverlaging zijn we onze niet-fysieke zintuigen kwijtgespeeld.
In deze nieuwe tijd kunnen we ze met oefening opnieuw activeren en opnieuw gebruiken.

Er is wel een voorwaarde. Niet fysieke zintuigen werken niet in een strikt fysieke omgeving. We dienen ons aan te passen aan de hogere dimensies.

Gidsen staan dag en nacht klaar om ons te assisteren, maar wij dienen het werk zelf te doen, en bereid zijn het fysieke te overstijgen.
Niet fysieke zintuigen gebruiken voor fysieke doelen is geen goed idee op lange termijn. Helpers zijn hier om de overgang van 3D naar 5D te vergemakkelijken. Kosmische vrienden dulden geen misbruik voor hebzucht, egocentrisme, ongelijkheid.manipulatie enz. Deze dienen net achtergelaten te worden. Daar staat 5D net voor.

Channelen en intuïtief weten zijn prachtige hulpmiddelen en dus nooit een doel op zichzelf. Dit als doel beschouwen is dualistisch denken en net dat willen wij en zij achter 'ons' laten.
Maar het is uiterst boeiend deze talenten te kunnen ontplooien in onszelf. Dat zal ons nooit ontzegd worden.

Een grasduinen door de processen:Dualiteit, lineaire tijd overstijgen.

Met gidsen, hogere energiëen leren werken, hoe ze te verwelkomen en er mee samen werken.

Je-ZELF her-inneren , ontwikkelen en zijn. We zijn multidimensionele wezens.

Dingen zoals karma, ratrace, stress, elke soort armoede zijn één voor één zelfgekozen patronen die begrepen en veranderd kunnen worden. We leren deze patronen te doorbreken.

Uiteindelijk zijn het ZELF gekozen ervaringen.

Oude (vorige)levens/patronen loslaten , nieuwe definities van je-ZELF ont-sluieren.

Multidimensionaliteit begrijpen en toepassen in je dagelijks leven.
De bron van oorzaak en gevolg herkennen en deze aanboren en ont-wikkelen.
Je eigen multidimensionale plaats in de wereld en JOUW eigenlijke 'taak' opnemen.

Helder leren zien, kijken, voelen en denken vanuit jouw tijdloze bron.

Je verbinden met andere multi-wezens en communiceren vanuit andere standpunten/dimensies/densiteiten.