Ascensie

ASCENSIE: DE EERSTE STAPPEN NAAR EENHEIDSBEWUSTZIJN

 

Het ego bewustzijn is wat we hebben gemaakt. Eenheidsbewustzijn is wat we zijn. Het ego bewustzijn is ons verlengstuk van wie we denken dat we zijn. Eenheidsbewustzijn is het verlengstuk van onze multidimensionaliteit, onze eenheid. Om de behoefte aan leren en ervaren in een 3D omgeving te beëindigen, moet je weten wie je bent en wat dit betekent.

Velen van ons willen gewoon een goed leven leiden zonder eer te claimen, zonder grote ideeën over jezelf te hebben. Het is mogelijk om veel goeds te doen zonder te herkennen wie je bent, maar het is onmogelijk om te zijn wie je bent, en tegelijk te zijn waar de 3D wereld voor staat.

De 3D wereld staat voor afgescheiden zijn, maar afscheiding bestaat niet. Onze werkelijke erkenning van ons Zelf en onze erkenning van onze broers en zussen is waar de echte wereld voor staat.

We willen graag elkaar helpen , onze onderlinge afhankelijkheid toegeven.

Vraag jezelf wat het is dat je tegen houdt.

Zo bescheiden als we lijken te zijn in onze keuzes, laten we het ego nog steeds onze keuzes maken. Dit is geen nederigheid maar angst. Het ego vertegenwoordigt het 3D denken, het ‘ik  dat afgescheiden is van ...’

 

 gif6gif

 

HOE KAN EEN GOLF ZICH APART VOELEN VAN DE ZEE.

KAN JE ZIEN DAT DIT SLECHTS EEN KEUZE IS?

 

We maken van deze 3D wereld misschien een betere plek, maar schaffen ze niet af. In onze aanvaarding om goede werken te doen en een goed persoon te zijn, aanvaarden we dienstbaarheid aan degenen in 3D die zich nog steeds als afgescheiden zien, los van hun Bron.

Los van hun Bron zijn ze bang, verward, doelloos , thuisloos, afgescheiden. Ze staan er alleen voor.

We klampen ons vast aan de wetten van de mens en verwerpen de universele wetten. We claimen onze menselijke aard en verwerpen onze goddelijke.

In deze opleiding kiezen we voor éénheid, de universele wetten. We streven er naar deze begin 2019 aan te bieden.

Wij kiezen opnieuw ons te verbinden met de Bron.

Wij kiezen voor éénheid, voorbij 3D, voorbij afscheiding.

 

Je kan afscheiding niet verlaten via het ego bewustzijn , het ego bewustzijn, een oude keuze. Het was als  het hulpmiddel van een kind om te leren lopen, volwassen te worden.

 

Driedimensionaliteit en/of afgescheidenheid was een groeifase.

Wij zijn deze ontgroeit, nu, niet meer niet minder. Het is tijd.

 

Onze schaduwkanten

 

 

Wat we begrijpen omarmen we en worden we één mee.

Wat we niet begrijpen stoten we af en zien we als buiten ons, en hebben er een oordeel over.

Uiteindelijk beoordelen we enkel onszelf. Hoe we de dingen benoemen maakt niet uit, het is ‘onze’ werkelijkheid. Elke werkelijkheid is individueel en geen enkele werkelijkheid is dezelfde.

Eenheidsbewustzijn is het begrijpen en toepassen dat er geen individuele werkelijkheid bestaat. Ze is illusie en wordt simpel losgelaten.

Als individu lijken we te weerstaan aan dit proces van eenwording. We willen inzoomen op de dingen die we zien. We willen ze benoemen en analyseren. We willen de vorm ervan behouden, en de inhoud negeren. Dit kan je incarnatie noemen, individuatie.

HET INDIVIDU IS EEN MIDDEL OM DETAILS WAAR TE NEMEN, TEN KOSTE VAN HET GEHEEL. HET IS EEN MICROSCOOP.

Het inzoomen ken echter zijn limiet en uiteindelijk wil elkeen terug uitzoomen, het geheel weer vinden, thuis komen.

Dit gevoel/doel nastreven kan je Ascentie noemen.

Inzoomen en uitzoomen, geboren worden en terugkeren wordt gecoördineerd door het hoger zelf .

WIJ ZIJN DAT HOGER ZELF. HET IS HET UITGEZOEMDE ZELF. IK ZELF IS HET INGEZOEMDE ZELF.

Inzoemen en uitzoemen, incarneren en excarneren gebeurt op ontelbare manieren gezien vanuit het ik-zelf. Elk verhaal vertelt over een detail van het geheel.

Het gebeurt op één enkele manier gezien vanuit het hoger zelf. Er is slechts een geheel.

Onze schaduwkanten zijn slechts de nog niet ontdekte potentie van onszelf., onontgonnen details van het geheel. Hoe we het ook bekijken of benoemen of benaderen, we dienen het slechts te omarmen. Het wil belicht worden.

Multidimensionaliteit is een begrip dat het benoemde detail wil open breken, uitbreiden, in een groter verband brengen.

Terwijl we onzelf omarmen , omarmen we vele uiterlijke vormen…van onszelf.

 

Deze inzichten kunnen als openbaringen herkend worden, doch het blijft een her-inneren.

Deze openbaringen kunnen klein of groot zijn. Telkens willen we dit graag een naam geven.

Religie heeft ons vele namen gegeven voor dit proces en de dingen die we daar vinden, en ze zijn allemaal prima. Het zijn stapstenen, tussenvormen, mijlpalen die we herkennen op ons pad naar Ascensie, naar oszelf.

We kunnen Jezus aan de lijn krijgen, of Maria Magdalena of een verheven meester…dat is prima.

We kunnen cosmische vrienden uit een andere dimensie ontmoeten, onze verre verwanten; dat is prima.

Het kan Gaia zijn, of elementalen, elementen uit wat wij ‘de natuur’ noemen; dat is prima.

 

 

Elkeen heeft zijn steunpunten, zijn verhaal, zijn kleurpallet.

De weg kan Ascentie noemen, verlichting of Nirvana, de Matrix, het hiernamaals, de hemel hier op aarde of elders in een hogere dimensie. Het is allemaal prima.

Vanuit het hoger zelf is er slechts een proces, one mind.

We are one.