Aanbod 1

Het Ascentie proces is uiterst boeiend maar niet eenvoudig en/of vlug te realiseren.

We gaan doorheen de inhoud zodat elkeen verder kan en zijn weg vind.

De nodige processen worden aangeboden en ondersteund waar nodig, zolang nodig.

We helpen elkaar binnen de groep in geborgenheid en eerlijkheid.

Onze muldidimensionaliteit ontdekken en ontplooien brengt ons in een nieuwe wereld.

Laten we deze mooie wereld aan ons openbaren.

Ons kosmisch bewustzijn opent zich mondjesmaat: een ontdekkingsreis.


Een grasduinen door de processen:


Dualiteit overstijgen.

Multidimensionaliteit begrijpen en toepassen in je dagelijks leven.

De bron van oorzaak en gevolg herkennen en ontplooien.

Je-zelf her-inneren , ontwikkelen en zijn. 

Oude levens/patronen loslaten , nieuwe definities van je-zelf ontsluieren.

Je eigen plaats in de wereld en je eigenlijke taak opnemen.

Helder zien, kijken, voelen en denken vanuit jouw bron.

Communiceren met en vanuit andere standpunten/dimensies/densiteiten.