Nulpunt Denken

NULPUNT DENKEN

 

DE DEUR VAN KENNIS NAAR WETEN.

 


Een van de grootse fouten van de moderne mens is dat om een probleem op te lossen, hij nog harder gaat nadenken.

 

Het omgekeerde is veel nuttiger: wordt stil en luister, multidimensionaal.

Nulpunt denken is een half meditatieve toestand en toch geheel bewust. Het is denken met en vanuit een ‘hogere’ dimensie.

Het heeft geen nut in je hoofd rondjes te lopen, je brein steeds opnieuw te vullen met al gekende antwoorden, die voordien niet werkten en geen nieuwe informatie opleveren. Men dient een andere ‘onbekende’ bron aan te spreken. Die bron vindt men in een actieve stille multi-toestand: een nulpunt fase waar het nadenken minimaal is. Maar dat andere ‘denken’ bevindt zich voorbij de derde dimensie.

Na het denken…als ‘het’ al gebeurd is….wat valt er dan nog te redden?

Voorbij het na-denken van het brein zijn er immense werelden van ongekende, onbekende mogelijkheden. Out of the box denken, is in essentie, denken vanuit een andere dimensie. Je zou het ook het collectieve kunnen noemen. Het collectieve bewustzijn, the Akashic Records voor anderen, kent andere regels.


Het collectieve bewustzijn kent geen ik-probleem, want een ‘ik-zelf’ is niet collectief.

 

Een ik-zelf zal daar (het collectieve) nooit geraken, want het ik-zelf verzint zijn eigen privé scenario’s.

 

Een ik-zelf door zijn vooringenomenheid sluit, voor zichzelf, dat ‘onbekende’ gebied. Dit gebied is helemaal niet onbekend, en nog minder onbereikbaar.

Elk waarlijk antwoord is onbereikbaar voor een ik-zelf die zich afgescheiden ziet van alles en iedereen. Het is een self-fulfilling prophecy, een vooraf gekozen antwoord. De vraag doet er niet toe. Zelf alle mogelijkheden uitsluiten, leidt nooit tot weten. Het blijft bij secundaire kennis, aangeleerd, nooit authentiek, nooit van ‘je-Zelf’, je ware Zelf.

Of het nu om relaties gaat, geld of welk soort zoeken naar geluk dan ook, nulpunt denken gaat uit van de eenheid der dingen. Het ik-zelf kan per definitie zijn ‘ego-zijn’ en dus zijn wens tot afgescheiden zijn niet verdonkeremanen en beperkt zichzelf aldus mateloos.

Dit hoeft niet. Het kan ook anders.

Wij ( www.multidimensionality.eu) zoeken een ‘andere dimensie’ op. We openen ons voor de stilte en leegte van het collectieve bewustzijn: het nul( begin)punt waar alle mogelijkheden zichtbaar worden.

Het vraagt een gehele ommekeer van het dagelijkse denken:

Stop met na-denken,

leer co-creëren.


Wij willen graag deze boodschap en techniek verspreiden in België en de hele wereld.

Wij komen graag spreken in uw buurt, in een centrum. Dit begrijpen en toepassen, maakt een wereld van verschil: