Wij zijn niet alleen

Dat we alleen zijn in het universum is een gedachte die aanleunt bij een ik-bewustzijn die zich gescheiden ziet van al het andere.


Het door het menselijk oog waarneembaar licht is het kleinste segment van de electromagnetische straling en bevat de 7 kleuren van de regenboog binnen het zichtbaar spectrum, wat voor ons tussen 380 en 780 nanometer is. Als we al deze kleuren samenvoegen, lijkt dit gecombineerd licht wit voor het menselijk oog.
Zelfs het waarnemen van kleuren betekent simpel dat de ruimte tussen 2 opeenvolgende kleuren, door het menselijke oog niet kan waargenomen worden. In theorie is de regenboog een oneindige overgang van 1 kleur in de andere, met duizenden 'tussenkleuren'. Dit alles kan het menselijk oog niet registreren.

pic32jpg

Een gelijkaardige verhouding is er tussen het gebied dat wij kennen als de derde dimensie en andere dimensies of densiteiten.

Wat niet gezien wordt betekent niet dat het niet bestaat.