Samenwerken

Het Ascentie proces is een groepsproces, de hele mensheid is betrokken.

Samenwerken is noodzakelijk, een win-win situatie.

Indien er personen of groepen hieraan willen meewerken horen wij dat graag.

Iedereen is welkom.

Samenwerken is geen noodzaak.

Samenwerken is een vanzelfsprekendheid.
Wij kunnen enkel samenwerken
omdat een aparte 'ik' niet bestaat.
'IK' is een onderdeel van een systeem.


'Ik' is een variabele, een virtuele tussenstap.
'Ik' is tijdelijk, zoals een voorbeeld.
Om een idee uit te drukken
kan je een voorbeeld bedenken.
Het bedachte is een bedenksel.
Het is het idee niet.
Jij bent geen 'ik' en zeker geen lichaam.
Jij bent het idee.
En er is maar 1 idee.
De godsgedachte
I AM


Al onze gedachten zijn voorbeelden van...
Het zijn bedenksels.
JIJ, WIJ zijn
DE WAARHEID