Over-Leven 7

Het leven is in feite simpel.

Het leven laat jou zien wie je denkt dat je bent.

Een vereenvoudigd voorbeeld:

Je bestelt een gewone koffie en de kelner brengt je een water.

Dit is een 3 dimensionele ervaring. Je denkt dat de kelner een fout heeft gemaakt . Dat noemt men projectie. Jij gelooft dat de kelner en jij gescheiden zijn.

Het leven vraagt jou dan in 3D om te kijken naar:

Wat heb ik besteld?

Wat heeft de kelner begrepen?

Wat heb ik ontvangen?

 

Zo leren we wat oorzaak en gevolg is.

Zo leren we materiële meesterschap.

De kelner weerspiegelt jouw actie.

Het leven laat jou ‘ervaren’ dat jouw actie al dan niet leidt tot de vooraf ingestelde reactie.

Is er synchronisatie tussen wat jij wil en wat je krijgt?

In de psychologie noemen we dit spiegelen.

 

Er wordt in bovenstaand geval een vernieuwde actie van jou verwacht.

Je bestelt opnieuw (karma) een gewone koffie.

De kelner brengt jou een cappuccino.

 

Teleurstelling of blijdschap zijn hierin bijkomende informatie om jouw ‘ervaring’ te toetsen aan zijn ‘waarde’.

Wat heb ik besteld?

Wat heeft de kelner begrepen?

Wat heb ik ontvangen?

Als we begrijpen en ons herinneren dat we de andere vingers weggevouwd hebben, kunnen we door een enkelvoudige actie de vingers terughalen.

Herinneren is aldus een actie. Er worden geen vingers verzonnen of bij gemaakt.

Het moment dat we begrijpen dat de kelner en de ik-persoon twee vingers aan éénzelfde hand zijn veranderen de spelregels en komt multidimensionaliteit te voorschijn.

Het leren vanuit ‘spiegelen’ is naar een hoger niveau getild.