Het Zelf en Incarnatie

Een wens tot ervaren/manifesteren (op aarde) gebeurt via een zelf, een afgesplitst deel van  de Schepper onder leiding van een coördinator, het Hoger Zelf.
Het Hoger Zelf is alle zelven, overal in de Ruimte, en overal in de Tijd.

Vanuit het absolute wordt 'eenheid' los gelaten en de focus verplaatst zich van het hoger zelf naar een ingezoemd lager zelf. Het steeds weer verder inzoemen, het zich richten op een detail binnen het geheel van Aldatis, noemen we incarneren.

De ziel is als het ware een geheel van zelven binnen een bepaalde planning, een planning om een bepaalde reeks van 'ervaringen' te creëren, om een bepaald gebied van 'het leven' te onderzoeken. Voor de ziel is dit een avontuurlijke reis doorheen 'zich-zelf', gecoördineerd door het hoogste zelf ( hoger zelf)


Het inzoemen gebeurt via verschillende stappen of be-lichamingen. Wij gebruiken een 12+1 opdeling, maar elke indeling is prima. Het is slechts een structuur aanleggen waar er in feite volledige eenheid heerst. Enkel in de laagste 4 lichamen kent men een soort van afsplitsing, dualiteit genoemd.

Een energieblokkade kan zich voordoen in een van de belichamingen.  Onze techniek bestaat er in om een communicatie op te starten tussen het lichaam waar de blokkade zich lijkt te bevinden en het lichaam daarboven of nog hoger. Het herstellen van de energie, het 'begrijpen' en 'integreren' van het hogere plan leidt tot heling.